Disclaimer

Algemeen
Deze internetsite is ontwikkeld en wordt onderhouden door Bouwbedrijf Lagendijk. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Bouwbedrijf Lagendijk, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze site worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bouwbedrijf Lagendijk.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan alle informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Bouwbedrijf Lagendijk is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Copyright
Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf de homepage) rust auteursrecht. Dergelijk materiaal mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U stemt in het vertoonde materiaal niet te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of te circuleren zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bouwbedrijf Lagendijk.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.